facebook web
Zadzwoń do nas! +48 502 308 308

Grupa Warta zebrała 1,4 mld zł składek

https://media.warta.pl/pr/241596/grupa-warta-zebrala-1-4-mld-zl-skladek

Grupa Warta zebrała w I kwartale 2013 r.  prawie 1,4 mld zł składek brutto: 928,6 mln zł przyniosła spółka majątkowa, a 437,5 mln zł osiągnięto ze sprzedaży ubezpieczeń na życie. Obie spółki wypracowały na koniec marca zysk netto w wysokości odpowiednio 74,5 mln zł i 6,7 mln zł.

Podstawowe dane:

  • 20 mln zł – wynik techniczny TUiR WARTA
  • 9 mln zł – wynik techniczny TUnŻ WARTA
  • Duży wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach korporacyjnych, m.in.:
    • 18,6% wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach majątkowo-technicznych
    • 13,3% wzrost sprzedaży w segmencie dużych ryzyk

 Ważniejsze wydarzenia:

  • Poprawa wskaźnika kosztowego dzięki większej skali działalności
  • Inwestycje w nowoczesne rozwiązania wpierające wysoką jakość obsługi klientów
  • Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowego systemu wspierającego likwidację szkód

TUiR WARTA

Warta majątkowa zebrała 928,6 mln zł składek w I kwartale 2013 r., czyli więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (922,3 mln zł). Wzrost przypisu został osiągnięty w warunkach widocznego trendu spadkowego na rynku, obserwowanego w pierwszych miesiącach tego roku. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobry rozwój sprzedaży w ubezpieczeniach korporacyjnych, czego przykładem jest 18,6% wzrost sprzedaży w strategicznej linii majątkowo-technicznej oraz 13,3% wzrost sprzedaży w segmencie dużych ryzyk.

Warto podkreślić również fakt zmniejszenia kosztów działalności ubezpieczeniowej o 9,6% w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Dzięki temu nastąpiła znacząca poprawa wskaźnika kosztowego z poziomu 33,1% w roku poprzednim do poziomu 29,7% w omawianym okresie.

TUiR Warta wypracowała w I kwartale 2013 roku wynik techniczny w wysokości 19,9 mln zł, przy zysku netto w wysokości 74,5 mln zł.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego Warty tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec marca 2013 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR Warta wyniósł 335,5%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 129,0%.

TUnŻ WARTA

Spółka życiowa Warty zebrała w I kwartale 2013 r. 437,5 mln zł składek. TUnŻ Warta konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną osiągając po trzech pierwszych miesiącach 2013 roku wzrost o 6,0%. O 9,9% wzrosły przychody z tytułu umów grupowych, a o 4,1 % była wyższa sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych. Sprzedaż tego typu ubezpieczeń za pośrednictwem partnerów bankowych była na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (spadek o 2,2%), co wynika z transformacji portfela ubezpieczeń oszczędnościowych na rzecz sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych.

TUnŻ Warta wypracowała w I kwartale 2013 roku wynik techniczny w wysokości 9,3 mln zł, przy zysku netto w wysokości 6,7 mln zł.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec marca 2013 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 242,7%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 117,8%.

Komentarz Jarosława Parkota, Prezesa Zarządu TUiR i TUnŻ Warta

To pierwszy kwartał, w którym w ubezpieczeniach majątkowych działaliśmy już w ramach jednej spółki. Po połączeniu TUiR Warta i HDI Asekuracja TU jesteśmy zdecydowanym wiceliderem runku ubezpieczeń majątkowych. Większa skala działalności i przychodów ze składek, pozwoliły nam na obniżenie tzw. wskaźnika kosztowego pod poziomu poniżej 30 proc. To również efekt osiągniętych synergii, które pozwoliły nam na zmniejszenie kosztów działalności ubezpieczeniowej o niemal 10 proc.

Co ważne takie wskaźniki osiągamy przy istotnych inwestycjach w rozwiązania poprawiające efektywność spółki i sprzyjające zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klientów. Zainwestowaliśmy w zupełnie nowe, oparte o nowoczesne rozwiązanie teleinformatyczne Centrum Obsługi Klienta. Konsultanci udzielają kompleksowej informacji: o ofercie, bieżącej obsłudze zawartych już umów, a także przyjmują zgłoszenia szkód i informują o postępach w ich likwidacji.

Naszym celem jest, żeby nasze procesy likwidacji szkód były jak najszybsze, płynne i przyjazne. Dlatego od marca w całej firmie wszystkie informacje dotyczące szkody są gromadzone w tzw. elektronicznej teczce szkodowej, co ułatwia dostęp do dokumentów i przyspiesza proces obsługi klientów. Podpisaliśmy umowę z firmą Guidewire, wiodącym dostawcą systemów ubezpieczeniowych dla firm na całym świecie. Wspólnie wdrożymy zupełnie nowy kompleksowy system wsparcia procesów w obszarze likwidacji szkód.

Nieprzypadkowo też, najbardziej dynamicznie rosnącą w pierwszym kwartale linią były ubezpieczenia dla przedsiębiorstw. Połączone know-how Warty i HDI Asekuracja i wsparcie przez Grupę Talanx sprawia, że mamy teraz w tym obszarze, lepszą, bardziej kompleksową ofertę. Istotnie zwiększyły się nasze możliwości przyjmowania dużych ryzyk. Chodzi o tzw. pojemność reasekuracyjną, która jest przeciętnie dwa razy wyższa niż przed połączeniem (w zależności od linii biznesu). Dzięki temu mamy większe możliwości akceptacji ryzyk, czy to samodzielnie czy to w ramach poolu.

Aktywnie rozwijamy też naszą współpracę z bankami – obecnie mamy już 12 partnerów, współpracujących z obydwiema spółkami Warty. Szczególnie cieszy fakt, że na przykład w ubezpieczeniach na życie wprowadzamy do sieci bankowej nie tylko ubezpieczenia ze składką jednorazową, ale również regularną.

Rozwijamy też tzw. programy affinity, czyli ubezpieczeń dodawanych do produktów innych firm, które mają za zadanie uatrakcyjnić ofertę dla klientów. W pierwszym kwartale wprowadziliśmy np. trzy programy przedłużonych gwarancji dla dużych sieci handlowych, a kolejne ciekawe programy pojawią się w następnych miesiącach.


Dawid Korszeń
Rzecznik Prasowy
Chmielna 85/87
00-850 Warszawa