facebook web
Zadzwoń do nas! +48 502 308 308

Warta wyróżniona za przyjazne podejście do mediacji

Dla Warty to kolejny rok z rzędu, gdy Komisja Nadzoru Finansowego zaliczyła ją do ścisłego grona organizacji finansowych przyjaznych mediacjom. Wyróżnienie to jest przyznawane instytucjom, które otwarcie deklarują przychylne nastawienie do polubownego rozwiązywania sytuacji spornych ze swoimi klientami i korzystają z tej możliwości także w praktyce.

KNF wyróżniła Wartę za politykę otwartego dialogu i wybór polubownego rozwiązania sporów w przypadku wniosków klientów kierowanych do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Wcześniej Warta znalazła się także na czele zestawienia firm w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w Sprawozdaniu Rzecznik Finansowego za 2019 rok. Coroczny raport to najbardziej obiektywne potwierdzenie wysokiej jakości obsługi klienta w branży ubezpieczeniowej.

– W Warcie zawsze stawiamy na budowanie dobrych i długofalowych relacji z klientami, dlatego tak ważne jest dla nas pozostawienie otwartych drzwi do rozmów w przypadku sporów. Wysoka jakość obsługi i zadowolenie klientów są dla nas priorytetem. Tym bardziej cieszy ponowne wyróżnienie Komisji tytułem Instytucji przyjaznej mediacjom. Naszym zdaniem otwartość na dialog jest obecnie nam wszystkim bardzo potrzebna – mówi Adam Fulneczek, dyrektor zarządzający odpowiadający za Departament Strategii Likwidacji Szkód w Warcie i dodaje – Pozytywnie oceniamy także wzrost zainteresowania polubownymi metodami rozwiazywania sporów, zarówno przez klientów, jak i inne instytucje finansowe. To dobry znak dla całej branży ubezpieczeniowej i finansowej.

W 2019 roku Sąd Polubowny przy KNF rozpatrzył 2748 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego. W sumie 37 instytucji finansowych z różnych sektorów rynku podjęło się rozwiązania sporu ze swoimi klientami w drodze mediacji – Komisja wyróżniła siedem z nich. W tym roku, pomimo pandemii, zanotowano duży wzrost zainteresowania polubownymi formami rozwiązywania sporów.

Warta również aktywnie promuje mediacje wśród innych uczestników rynku finansowego. W marcu tego roku odbyło się seminarium zorganizowane przez PIU pt. „Doświadczenia i dobre praktyki w zarządzaniu sporami z klientami w zakładach ubezpieczeń”, którego jednym z głównych inicjatorów była Warta.

Wyróżnienie jest przyznawane przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.


Dawid Korszeń
Rzecznik Prasowy
Chmielna 85/87
00-850 Warszawa