facebook web
Zadzwoń do nas! +48 502 308 308

Warta: doceniana jakość obsługi, rosnąca rentowność

Wyjątkowa jakość likwidacji szkód oraz wysoki poziom współpracy z pośrednikami zapewniły Warcie zwiększenie przypisu składki oraz zachowanie wysokich wskaźników rentowności. W 2019 r. Warta będzie wdrażała kolejne innowacje między innymi podnoszące jakość obsługi klienta i przyśpieszające proces likwidacji szkód.    

  • Spółka majątkowa Warty zebrała w 2018 r. 5,6 mld zł składki przypisanej brutto, o 9,0 proc. więcej niż w 2017 r.
  • Warta utrzymuje pozycję lidera pod względem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną, co przełożyło się na wzrost składki przypisanej brutto w spółce życiowej do poziomu 809,9 mln zł (0,5 proc. r/r).
  • Łącznie obie spółki Warty zebrały w ubiegłym roku składkę w wysokości niemal 6,4 mld zł.
  • Wartość odszkodowań i świadczeń osiągnęła niemal 4,3 mld zł.

– Pomimo wymagających warunków rynkowych i zmian regulacyjnych, 2018 był bardzo dobrym rokiem dla Warty. Wdrażane w poprzednich latach nowe technologie i rozwiązania pozwoliły zaoferować klientom najwyższą wśród ubezpieczycieli jakość obsługi posprzedażowej. Potwierdza to m.in. obiektywne zestawienie Rzecznika Finansowego. Widzimy również rosnące zainteresowanie korzystaniem z aplikacji Warta Mobile czy innowacyjnych funkcjonalności Warty na Facebook’u, które obrazują naszą dostępność i otwartość na klienta. To, jak również nowoczesna taryfikacja oraz wyjątkowy poziom współpracy z pośrednikami, przełożyło się na kolejny wzrost przychodów i wyników finansowych, nawet w porównaniu z bardzo dobrym rokiem 2017. Wyjątkowa na tle rynku rentowność firmy pozwala nam ambitnie wdrażać kolejne projekty dotyczące na przykład zaangażowania sztucznej inteligencji i automatyzacji w likwidację szkód czy szerokiego wykorzystania Big Data w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Pozytywne efekty tych prac będą widoczne dla klientów jeszcze w tym roku – mówi Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty.   

Ubezpieczenia majątkowe 

Łączny przypis składki brutto w 2018 r. wyniósł 5,6 mld zł, osiągając wzrost o 9,0 proc. względem 2017 r. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zebrały składkę o 8,9 proc. wyższą w porównaniu do 2017 r., osiągając poziom 4,1 mld zł. Podczas gdy składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 9,2 proc., osiągając poziom 1,5 mld zł.

Kolejny rok z rzędu Warta osiąga stabilny wzrost składki przypisanej brutto. Dużą rolę odgrywa w tym wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi Big Data, które pozwoliły firmie m.in. na szybszą i skuteczniejszą analizę danych wykorzystywanych podczas taryfikacji. Dla przykładu polisy komunikacyjne w Warcie są wyliczane w oparciu o ponad 600 zmiennych, które pozwalają faktycznie indywidualnie dopasować cenę ubezpieczenia do klienta. Jeszcze w tym roku ich liczba może wzrosnąć do tysiąca, co pokazuje jak zaawansowanym i skomplikowanym procesem jest obecnie wyliczanie składki. W Warcie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych, klient otrzymuje propozycję ceny już po kilku sekundach od wprowadzenia podstawowych danych.

– Wdrażane przez nas innowacje muszą spełniać jedno zadanie, czyli przynosić wymierne, użyteczne korzyści dla klienta i firmy. Takim rozwiązaniem są m.in. narzędzia Big Data, które w naszej firmie pozwalają zaoferować potencjalnie mało szkodowym klientom dobrą cenę polisy przy zachowaniu rentowności firmy na bardzo wysokim poziomie. Tylko w 2018 r. ROE spółki majątkowej wyniosło 20,9 proc. co jest bardzo wysokim wynikiem na tle rynku  – podkreśla Jarosław Parkot.

Nowy kształt przybiera w Warcie segment ubezpieczeń korporacyjnych, czego efektem jest już ubiegłoroczny, dynamiczny wzrost składki. Warta pracuje obecnie nad dalszym podniesieniem rentowności tej linii biznesowej poprzez m.in. dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży, automatyzację
i uproszczenie procesów oraz podniesienie jakości obsługi klientów i szkód.

Likwidacja szkód – nowe technologie podnoszą komfort klienta

Majątkowa spółka Warty zlikwidowała 501 tys. szkód w 2018 r. co przełożyło się na 3,4 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.

W 2018 r. Warta kontynuowała plan wdrażania nowych technologii w zakresie likwidacji szkód i operacji. W tym czasie zautomatyzowano 13 procesów związanych między innymi z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń grupowych, rejestracją umów kupna i sprzedaży samochodów czy wypowiedzeń umów OC ppm. Rozpoczęto również projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz rozwijano wykorzystywane już mobilne rozwiązania, ułatwiające klientom przejście przez proces likwidacji szkód. Efektem tych działań było m.in. osiągnięcie pozycji lidera w gronie ubezpieczycieli majątkowych zebranych w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego. To jedyne w pełni obiektywne zestawienie pokazujące, którzy ubezpieczyciele najlepiej radzą sobie z likwidacją szkód klientów.

Wdrażane w poprzednich latach nowe technologie przełożyły się na rosnącą jakość obsługi klienta. Również w ubiegłym roku wdrożyliśmy wiele rozwiązań przyśpieszających likwidację szkód i podnoszących komfort naszych klientów. W 2019 r. będziemy kontynuowali obrany kierunek wdrażając kilkanaście robotów automatyzujących procesy oraz uruchomimy kolejne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję w zakresie rozpoznawania mowy podczas telefonicznego zgłaszania szkody i obrazu w trakcie wyceny szkód. Mają one znacząco skrócić czas potrzebny na rozwiązanie problemu klienta, a naszym pracownikom pozwolą skupić sią na bardziej skomplikowanych sprawach – podkreśla Jarosław Parkot.

Ubezpieczenia życiowe – dynamiczny wzrost w ubezpieczeniach ze składką regularną

W 2018 r. Warta kontynuowała strategię oparcia spółki życiowej na produktach ze składką regularną, osiągając zdecydowanie najwyższą dynamikę sprzedaży na rynku, która wyniosła 19 proc. w porównaniu z 2017 r. i osiągnęła poziom 660,2 mln zł. Wzrost ten pozwolił zniwelować niższą sprzedaż produktów ze składką jednorazową, które jednak nadal utrzymują  należne im miejsce w ofercie Warty. Łącznie życiowa spółka Warty zebrała 809,9 mln zł składki przypisanej brutto.

– Decyzja o skupieniu uwagi na produktach ze składką regularną przynosi spektakularne wyniki. Warta utrzymuje pozycję lidera pod względem wzrostu sprzedaży w tej kategorii ubezpieczeń. W 2018 r. sprzedaż wzrosła o 19 proc., przy średniej dla rynku na poziomie 0,4 proc. Co więcej, w okresie od 2016 do 2018 r. zwiększyliśmy przypis w tym segmencie ubezpieczeń o niemal 50 proc. wykorzystując potencjał bardzo dobrych  produktów i szerokiej sieci agentów majątkowych i życiowych – mówi Prezes Zarządu Warty i dodaje: W obecnym roku będziemy kontynuowali obrany kurs dotyczący produktów dla klientów indywidualnych. Wprowadzimy również znaczące zmiany w procesach i ofercie dla przedsiębiorstw, w tym m.in. wprowadzając innowacyjny model sprzedaży poprawiający rentowność przy zachowaniu dalszego, dynamicznego wzrostu składki. Dużo uwagi poświęcamy również Pracowniczym Planom Kapitałowym. Chcemy odgrywać na tym rynku znaczącą pozycję.

W grudniu 2018 r. Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa potwierdziła prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK Warta  umożliwi gromadzenie i inwestowanie oszczędności oraz zaoferuje pracownikom ochronę ubezpieczeniową. Za zarządzanie aktywami odpowiadać będzie zespół wewnętrznych ekspertów. Warta posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu produktów inwestujących środki bezpośrednio w papiery wartościowe.

Wynik finansowy – rosnąca rentowność

Jednym z efektów rosnącej sprzedaży są bardzo dobre wyniki finansowe obu spółek Warty. Wynik techniczny spółki majątkowej w 2018 r. wyniósł 380,3 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2017 r. o niemal 23 proc. Wysoki poziom na tle całego rynku utrzymuje również wynik finansowy netto, który osiągnął w ubiegłym roku 468,5 mln zł (wzrost w stosunku do roku 2017 o 43 proc.), co w efekcie przełożyło się m.in. na wyższy wskaźnik ROE w porównaniu z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.

 Wynik techniczny spółki życiowej wyniósł 52,1 mln zł (wzrost o 4,4 proc. r/r), a wynik netto 34,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16,4 proc. względem 2017 r.

Warta utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansów klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności kształtujące się powyżej wymogów ustawowych. Obecny rating Warty przyznany przez Standard & Poor’s niezmiennie pozostaje na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

tuir_warta_infografika

tuir_warta_wyniki_wyniki_finansowe_2018

tunz_warta_infografika

tunz_warta_wyniki_wyniki_finansowe_2018


Dawid Korszeń
Rzecznik Prasowy
Chmielna 85/87
00-850 Warszawa