facebook web
Zadzwoń do nas! +48 502 308 308

Do 907 mln euro wzrósł zysk netto Grupy Talanx

  • Składka przypisana brutto po  uwzględnieniu różnic kursowych utrzymuje się na stabilnym poziomie i wyniosła w 2016 r. 31,1 mld euro (31,8 mld euro w 2015),  
  • Rentowność netto z inwestycji na podobnym poziomie jak w 2015 r.: 3,6 proc. (3,6 proc. w 2015)
  • Wzrost wskaźnika zysku operacyjnego EBIT o 5,4 proc. do 2,3 mld euro (2,2 mld euro w 2015 r.)
  • Wzrost zysku netto Grupy o 23,6 proc. do 907 mln euro (734 mln euro w 2015 r.)
  • Proponowana dywidenda w wysokości 1,35 euro (1,30 euro w 2015 r.): stały wzrost od momentu przeprowadzenia Pierwszej Oferty Publicznej (IPO)
  • Podniesienie lutowych perspektyw na 2017 r.: oczekiwany zysk netto Grupy kształtuje się na poziomie około 800 mln euro

W roku obrotowy 2016 nastąpił wzrost zysku netto Grupy Talanx o 23,6 proc. do poziomu 907 (734 w 2015 r.) mln euro, co znacząco przekracza prognozowaną wartość. Przychody ze składki przypisanej w wysokości 31,1 (31,8) miliarda euro pozostały w zasadzie na stabilnym poziomie po uwzględnieniu różnic kursowych. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 5,4 procenta do 2,3 (2,2) miliarda euro. 

Pozytywne efekty na wyniki przyniosły m.in.: postępujący proces optymalizacji portfela w obszarach linii branżowych, dalsza poprawa efektywności i rentowności w niemieckiej części Grupy skierowanej do klientów detalicznych oraz systematycznie wdrażana strategia umiędzynarodowienia. Pozytywne tendencje znalazły również swoje odzwierciedlenie w zysku operacyjnym.

Ponadto Talanx nadal dużo uwagi poświęca na realizację projektów digitalizacji i automatyzacji w kluczowych obszarach prowadzonej działalności. W świetle całościowych dodatnich wyników widocznych we wszystkich częściach Grupy, Talanx w lutym podwyższył perspektywę zysku netto Grupy za rok obrotowy 2017 do około 800 milionów euro.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją informacji prasowej tutaj.

Oficjalnym językiem przyjętym w komunikacji korporacyjnej Grupy Talanx są niemiecki i angielski. Niniejszy tekst jest tylko tłumaczeniem, a Grupa Talanx nie gwarantuje jego dokładności i wiarygodności. Prawnie wiążące są wersje sporządzone w języku angielskim i niemieckim.


Dawid Korszeń
Rzecznik Prasowy
Chmielna 85/87
00-850 Warszawa