facebook web
Zadzwoń do nas! +48 502 308 308

Jak ubezpieczyć się na wypadek burzy?

Aż 90% szkód wyrządzonych przez piorun to tzw. szkody przepięciowe. Dlatego w Warcie takie zdarzenia są objęte standardową ochroną, bez dodatkowych opłat. Dodatkowo, przy usuwaniu ich skutków, Warta z powodzeniem stosuje szybkie ścieżki likwidacji szkód.

Statystyki Warty pokazują, że obfitujące w burze miesiące, czyli czerwiec, lipiec i sierpień przynoszą około 80% wszystkich szkód, których przyczyną jest uderzenie pioruna. Te dane dotyczą zarówno ubezpieczeń mieszkaniowych, jak i dla małych i średnich firm. Wbrew pozorom, tylko niewielka część z nich wynika np. z zapalenia się budynku na skutek bezpośredniego uderzenia pioruna. Aż 90% to tzw. szkody przepięciowe. Dochodzi do nich w sytuacji, gdy na skutek wyładowania atmosferycznego w pobliżu linii przesyłowych następuje nagły wzrost napięcia w instalacji elektrycznej powyżej maksymalnej wartość znamionowej. W efekcie zniszczeniu ulegają sprzęty elektryczne czy elektroniczne, które w czasie burzy podłączone są do sieci. Dlatego ważne jest, żeby mieć dobre ubezpieczenie na wypadek burzy.

Polisa od pioruna dla domu i firmy

- W ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty tego typu szkody są objęte ochroną bez dodatkowych opłat. Warto o tym pamiętać, bo nie jest to standardowa praktyka na rynku. Zdefiniowanie w warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności za działanie pioruna nie zawsze jest tożsame z udzielaniem ochrony na wypadek przepięć – zwraca uwagę Agata Milewska, ekspert w zakresie ubezpieczeń mieszkaniowych w Warcie.

Korzystna dla klientów konstrukcja jest też stosowana w przypadku ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus, skierowanego do małych i średnich firm.

- Za szkody przepięciowe odpowiadamy już w podstawowym zakresie, bez limitów, do pełnej sumy ubezpieczenia określonej przez klienta. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien dobrze zastanowić się jaki i policzyć jakiej wartości sprzęt może ulec zniszczeniu na skutek burzy i ewentualnego przepięcia – mówi Marcin Mozga, ekspert w zakresie ubezpieczeń dla małych i średnich firm w Warcie.

Proste rozliczenie szkody po burzy

Zaletą oferty Warty jest nie tylko pełna ochrona w cenie standardowej polisy, ale łatwość naprawy lub pokrycia kosztów odkupienia sprzętów zniszczonych na skutek przepięcia.

- Takie szkody można zgłaszać do Warty telefonicznie lub on-line przez specjalny formularz na stronie www.warta.pl . Należy podać okoliczności powstania szkody, datę jej powstania oraz dane techniczne uszkodzonych sprzętów. Uwzględniając te informacje likwidator podejmuje decyzję o trybie likwidacji szkody. W większości wypadków, stosowana jest uproszczona procedura. – mówi Mirosław Wiśniewski, z Centrum Likwidacji Szkód Warty.

Oznacza to, że sprzętów nie ogląda rzeczoznawca Warty. Wystarczy, że klient dostarczy ekspertyzę wystawioną przez dowolny serwis. Powinna ona zawierać dane techniczne, rok produkcji, zakres uszkodzeń, przyczynę uszkodzenia oraz przewidywany koszt naprawy. Należy ją przekazać likwidatorowi, wysyłając skan czy zdjęcie mailem. W większości wypadków, szczególnie przy szkodach nie przekraczających 10 tys. zł, pracownik Warty może „od ręki” zaakceptować uproszczony tryb postępowania. Wówczas rozliczenie szkody polega tylko na dosłaniu rachunku za naprawę albo, w przypadku gdy naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna lub niemożliwaza, zakup nowego sprzętu tej samej klasy, o zbliżonych parametrach.


Dawid Korszeń
Rzecznik Prasowy
Chmielna 85/87
00-850 Warszawa